Monday, November 9, 2009

Opening expositie Komt dat zien! Circus in Brabant 4-11-2009

Komt dat zien!! Informatie over Circus: geschiedenis, maar  ook heden en toekomst! 
* Circusbouwwerk van Circo Circolo over de circusgeschiedenis in Brabant.
* Foto's en schilderijen, gemaakt door Brendan en Cliona van studenten van de Fontys Academy for Circus and Performance Arts.
* Presentatie van het Project "Circusstoelen voor Palestina" door de muzische afdeling van het Koning Willem II College. http://www.stoelenvoorcircusschool.blogspot.com/
* Informatie in woord en beeld van Bibliotheek Midden-Brabant.
* Presentexemplaren van circustijdschriften van Club van Circusvrienden Nederland en Vlaams Centrum voor Circuskunsten.
* Jeugdcircus Bon Bourgon zal nog voor de kinderen optreden.

Sprekers tijdens de opening:
* Rien van Vleuten - directeur Fontys
* Wim Claessen - Circustheaterfestival Circo Circolo
* Saskia Leferink - Sectordirecteur Bibliotheek Midden-Brabant
* Bredan en Cliona, Ierse uitwisselingsstudenten, presenteerden hun blog http://www.circustilburg.blogspot.com/ over de tentoonstelling, waarop direct een reactie geschreven werd.
Belangstellenden worden uitgenodigd op de blog te reageren of daarvoor info, foto's, filmpjes over circus te leveren.(Trapeze)acts door studenten van de Acapa en......
Feestje!!!

Dit tentoonstellingsproject wordt ondersteund door 'Schatten van Brabant', dat een initiatief is van de provincie Noord-Brabant i.s.m. diverse partners over de betekenins van het verleden voor nu.

No comments:

Post a Comment